Aktualnosci

 Informacje biezace
 

 Rodzaje wyjazdów zagr.

 Erasmus
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Zasady wyjazdów zagr.

 Jakie rodzaje wyjazdów?
 Kto może wyjechać?
 Na jak długo?
 W ilu programach?
 Do jakich uczelni?
 Do jakich instytucji?
 

 Procedury wyjazdowe

 Kryteria kwalifikacji-studia
 Kryteria kwalifikacji-praktyki
 Terminarz ogólny-studia
 Terminarz ogólny-praktyki
 Procedury krok po kroku
 Lista uczelni partnerskich
 :: Formularze ::
 FAQ
 

 Incoming students

 News
 Week schedule
 Courses taught in English (list only)
 Courses offered in English (details)
 FAQ (en)
 Contact
 

 Kontakt/Contact

 Zespół/Team
 Sekcja Programu Erasmus PK
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Linki/Links

 Erasmus Student Network
 Program Erasmus w Polsce
 Program Erasmus na PK
 Politechnika Krakowska
 Wydział Architektury PK
 

 Szukaj na stronie

 Transcript of Records po angielsku 29 May 2012; 17:53
W związku z tym, że coraz więcej uczelni partnerskich wymaga od studentów wyjeżdżających wykazu ocen zostały stworzone formularze z tłumaczeniem angielskim przedmiotów dla kierunku Architektura oraz Architektura Krajobrazu. Należy uzupełnić formularz o oceny zgodnie z oryginalnym, polskim TR a następnie uzyskać pieczątkę koordynatora.
pozdrawiam
JTK

Architektura:
Architektura Krajobrazu:

Formularze do pobrania 29 May 2012; 17:46
Najnowsze formularze dostępne na stronie
http://www.erasmus.pk.edu.pl/student.php?id=9
Wymagania dotyczące Learning Agreement (LA) 04 Nov 2009; 8:42
Learning Agreement to porozumienie o programie zajęć przygotowywane przez studenta.
Wymaga:

1. Zapoznania się studenta na stronie Uczelni na którą wyjeżdża:
- jaki jest TERMIN rozpoczęcia i zakończenia rejestracji [w niektórych szkołach o rejestracji na przedmioty decyduje termin zgłoszenia, co może ograniczać możliwości wyboru];
- jaka jest FORMA REJESTRACJI [czy studenci zagraniczni rejestrują się samodzielnie na poszczególne przedmioty, czy też rejestruje ich Sekcja Erasmusa na podstawie podpisanego LA – co różnie wygląda w zależności od Uczelni Partnerskiej].

2. Sprawdzenia czy przypisane do przedmiotów punkty kredytowe równe są europejskiemu systemowi ECTS [np. niektóre szkoły hiszpańskie stosują przeliczniki procentowe, godzinowe]

3. Zapoznania się z programem studiów na WA PK w semestrze w którym będzie nieobecny.

4. Suma punktów kredytowych w jednym semestrze musi wynosić minimum 30 pkt. ECTS. Wybrane przedmioty powinny odpowiadać w miarę możliwości programowi studiów w Polsce.

5. Przedmiot / przedmioty projektowe muszą obejmować minimum 12 pkt. ECTS. Przedmioty projektowe powinny być możliwie programem zbliżone do programu na WA PK [tj. przykładowo arch. mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa]. Poziom przedmiotu projektowego musi być zbieżny z poziomem roku studiów [wybieramy go z odpowiedniego poziomu studiów!].

6. Kursy języka obcego [ale zbieżnego z krajem pobytu – tj. niemieckiego w Niemczech] mogą obejmować maksimum 3 ECTS na jeden semestr. Jeśli mają więcej punktów to wliczamy tylko 3 ECTS.

7. Przygotowanie propozycji programowej studiów za granicą i przedstawienie jej do akceptacji Koordynatorowi WAPK

8. LA musi zostać zaakceptowane podpisem i pieczątką Koordynatora Programu Erasmus z WA, oraz osobno przez Biuro Erasmusa PK i przesłane na uczelnię partnerską.

9. LA może ulec zmianie, ze względu na przykładowo kolizje w podziale zajęć, czy własne preferencje. Prosimy o kontakt osobisty lub mailem: erasmus_wa@hotmail.com

10. Wszelkie późniejsze zmiany w LA wymagają jednak każdorazowo akceptacji Koordynatora WA i Uczelnianego!

11. Warto kopie i najbardziej aktualną wersję LA przechowywać we własnej dokumentacji.Content Management Powered by CuteNews

© Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus na WA PK 2009-2017
odsłon od 21.10.2009