Aktualnosci

 Informacje biezace
 

 Rodzaje wyjazdów zagr.

 Erasmus
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Zasady wyjazdów zagr.

 Jakie rodzaje wyjazdów?
 Kto może wyjechać?
 Na jak długo?
 W ilu programach?
 Do jakich uczelni?
 Do jakich instytucji?
 

 Procedury wyjazdowe

 Kryteria kwalifikacji-studia
 Kryteria kwalifikacji-praktyki
 Terminarz ogólny-studia
 Terminarz ogólny-praktyki
 :: Procedury krok po kroku ::
 Lista uczelni partnerskich
 Formularze
 FAQ
 

 Incoming students

 News
 Week schedule
 Courses taught in English (list only)
 Courses offered in English (details)
 FAQ (en)
 Contact
 

 Kontakt/Contact

 Zespół/Team
 Sekcja Programu Erasmus PK
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Linki/Links

 Erasmus Student Network
 Program Erasmus w Polsce
 Program Erasmus na PK
 Politechnika Krakowska
 Wydział Architektury PK
 

 Szukaj na stronie

 PROCEDURY KROK PO KROKU – wyjazd na studia Erasmus+ 28 Oct 2009; 21:27
PROCEDURY KROK PO KROKU – wyjazd na studia Erasmus+

PRZED WYJAZDEM
• uzyskanie zaliczenia semestru poprzedzającego wyjazd lub uzyskanie zgody na rozpoczęcie indywidualnego toku studiów
• wypełnienie następujących dokumentów i złożenie ich w Sekcji Programu Erasmus na PK:
o podanie o zgodę na wyjazd zagraniczny na Wydziale Architektury
o oświadczenie dotyczące obowiązków studenta - stypendysty programu ERASMUS
o Student Application Form - Formularz kwalifikacyjny (wraz z kserokopią)
o Learning Agreement LA - „Porozumienie o programie zajęć” (wraz z kserokopią)
o oświadczenie (wypełnione drukiem komputerowym) dotyczące wypłaty grantu programu ERASMUS (potwierdzone kopią dokumentu bankowego informującego o otwarciu konta)
o dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (wraz z kserokopią); /szczegółowe informacje na stronach internetowych poszczególnych uczelni/
• podpisanie umowy na wyjazd

W CZASIE POBYTU NA UCZELNI PARTNERSKIEJ
W czasie studiów:
• w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do wcześniej uzgodnionego programu zajęć, wypełnienie formularza Changes to the Originally Proposed Study Programme i odesłanie dokumentu do Wydziałowego Koordynatora Programu ERASMUS, po zaakceptowaniu go przez przedstawicieli uczelni przyjmującej studenta. Dokonanie zmian powinno być zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni przyjmującej.
Po zakończeniu studiów
• uzyskanie dokumentu potwierdzającego okres pobytu na uczelni partnerskiej
• uzyskanie pisemnego potwierdzenia zrealizowania programu zajęć wraz z wykazem ocen i punktów ECTS (tzw. Transcript of Records, TR - „Wykaz zaliczeń”)

PO PRZYJEŹDZIE
• uzyskanie zaliczenia semestru studiów odbywanych na uczelni partnerskiej – okres studiów za granicą zostaje zaliczony, jeżeli student zrealizuje uzgodniony wcześniej program nauczania pozwalający na zgromadzenie 30 punktów ECTS w semestrze (wpisu do indeksu na podstawie przedstawionego dokumentu dokonuje Koordynator Wydziałowy Programu LLP Erasmus)
• terminowe, tj. zgodne z treścią umowy, złożenie w Sekcji Programu Erasmus na PK następujących dokumentów:
o Transcript of Records TR, lub innego równoważnego dokumentu z uczelni zagranicznej potwierdzającego zrealizowanie zaplanowanego programu studiów,
o dokumentu potwierdzającego okres pobytu na uczelni partnerskiej
o zaświadczenia z dziekanatu potwierdzającego zaliczenie semestru studiów odbywanych na uczelni partnerskiej
o ankiety składanej onlineContent Management Powered by CuteNews

© Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus na WA PK 2009-2017
odsłon od 21.10.2009