Aktualnosci

 Informacje biezace
 

 Rodzaje wyjazdów zagr.

 Erasmus
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Zasady wyjazdów zagr.

 Jakie rodzaje wyjazdów?
 Kto może wyjechać?
 Na jak długo?
 W ilu programach?
 Do jakich uczelni?
 Do jakich instytucji?
 

 Procedury wyjazdowe

 :: Kryteria kwalifikacji-studia ::
 Kryteria kwalifikacji-praktyki
 Terminarz ogólny-studia
 Terminarz ogólny-praktyki
 Procedury krok po kroku
 Lista uczelni partnerskich
 Formularze
 FAQ
 

 Incoming students

 News
 Week schedule
 Courses taught in English (list only)
 Courses offered in English (details)
 FAQ (en)
 Contact
 

 Kontakt/Contact

 Zespół/Team
 Sekcja Programu Erasmus PK
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Linki/Links

 Erasmus Student Network
 Program Erasmus w Polsce
 Program Erasmus na PK
 Politechnika Krakowska
 Wydział Architektury PK
 

 Szukaj na stronie

 KRYTERIA KWALIFIKACJI na studia zagraniczne (Program Erasmus+) 28 Oct 2009; 21:21
KRYTERIA KWALIFIKACJI na studia zagraniczne (Program Erasmus+)

• kryteriami wspólnymi dla wszystkich Wydziałów są wysoka średnia ocen oraz potwierdzona dobra znajomość języka wymaganego na uczelni partnerskiej
• kwalifikacja na wyjazd na WAPK opiera się na rankingu punktowym wg następującego schematu:
- średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry) – max. 50 punktów
- średnia ocen z wszystkich przedmiotów projektowych – max. 50 punktów
- egzamin z języka (ew. kilku) wymaganego na uczelni partnerskiej – max. 40 punktów
- certyfikaty językowe – max. 5 punktów
- osiągnięcia poza programem studiów np. nagrody w konkursach architektonicznych, udział w warsztatach międzynarodowych –max. 5 punktów
- całkowita maksymalna liczba punktów – 150 pkt.

NOWY WARUNEK:
ŚREDNIA OCEN Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU STUDIÓW ORAZ Z PROJEKTÓW NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ 4.0!

• warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest zaliczony bez długów semestr zimowy danego roku w chwili kwalifikacji oraz zaliczony bez długów semestr poprzedzający wyjazd w chwili wyjazdu
• studenci przystępujący do rekrutacji podają nazwy trzech uczelni partnerskich, do których chcieliby aplikować w kolejności zgodnej z preferencjami kandydataContent Management Powered by CuteNews

© Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus na WA PK 2009-2017
odsłon od 21.10.2009