Aktualnosci

 Informacje biezace
 

 Rodzaje wyjazdów zagr.

 Erasmus
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Zasady wyjazdów zagr.

 Jakie rodzaje wyjazdów?
 Kto może wyjechać?
 :: Na jak długo? ::
 W ilu programach?
 Do jakich uczelni?
 Do jakich instytucji?
 

 Procedury wyjazdowe

 Kryteria kwalifikacji-studia
 Kryteria kwalifikacji-praktyki
 Terminarz ogólny-studia
 Terminarz ogólny-praktyki
 Procedury krok po kroku
 Lista uczelni partnerskich
 Formularze
 FAQ
 

 Incoming students

 News
 Week schedule
 Courses taught in English (list only)
 Courses offered in English (details)
 FAQ (en)
 Contact
 

 Kontakt/Contact

 Zespół/Team
 Sekcja Programu Erasmus PK
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Linki/Links

 Erasmus Student Network
 Program Erasmus w Polsce
 Program Erasmus na PK
 Politechnika Krakowska
 Wydział Architektury PK
 

 Szukaj na stronie

 NA JAK DŁUGO można wyjechać na studia na Wydziale Architektury? 28 Oct 2009; 21:12
NA JAK DŁUGO można wyjechać na studia na Wydziale Architektury?

Możliwe są następujące opcje:
• dla studentów studiów pierwszego stopnia możliwe są wyjazdy tylko na jeden semestr – 05 lub 06. (okres 5 miesięcy); W specjalnych przypadkach za zgodą dziekana WA oraz uczelni partnerskiej można uzyskać pozwolenie na przedłużenie pobytu na koleny semestr.
• dla studentów studiów drugiego stopnia możliwe są wyjazdy tylko na jeden semestr – 2. (okres 5 miesięcy); Można uzyskać przedłużenie na sem. 3 (magisterski) jedynie w przypadku realizowania tzw. podwójnego dyplomu w przypadku uczelni z którymi podpisana jest umowa o podwójnym dyplomowaniu (obecnie Cottbus, Hildesheim i Muenster).

Pobyt studenta w uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (na ogół jeden semestr) i nie może być dłuższy niż jeden, ten sam, rok akademicki. Uczelnie partnerskie definiują, który semestr jest objęty możliwością przyjazdu.
Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.Content Management Powered by CuteNews

© Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus na WA PK 2009-2017
odsłon od 21.10.2009