Aktualnosci

 Informacje biezace
 

 Rodzaje wyjazdów zagr.

 :: Erasmus ::
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Zasady wyjazdów zagr.

 Jakie rodzaje wyjazdów?
 Kto może wyjechać?
 Na jak długo?
 W ilu programach?
 Do jakich uczelni?
 Do jakich instytucji?
 

 Procedury wyjazdowe

 Kryteria kwalifikacji-studia
 Kryteria kwalifikacji-praktyki
 Terminarz ogólny-studia
 Terminarz ogólny-praktyki
 Procedury krok po kroku
 Lista uczelni partnerskich
 Formularze
 FAQ
 

 Incoming students

 News
 Week schedule
 Courses taught in English (list only)
 Courses offered in English (details)
 FAQ (en)
 Contact
 

 Kontakt/Contact

 Zespół/Team
 Sekcja Programu Erasmus PK
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Linki/Links

 Erasmus Student Network
 Program Erasmus w Polsce
 Program Erasmus na PK
 Politechnika Krakowska
 Wydział Architektury PK
 

 Szukaj na stronie

 Program LLP Erasmus i Erasmus+ 28 Oct 2009; 19:21
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program rozwijania międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536).
Erasmus jest programem dla uczelni, studentów i pracowników, wspierającym międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme). Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską.

W dniu 19 listopada 2013 Parlament Europejski ustanowił nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+. Jego zadaniem jest wspieranie edukacji, szkoleń i inicjatyw młodzieżowych oraz sportowych w całej Europie. Program wystartował w styczniu 2014 r. Politechnika Krakowska otrzymała Erasmus Charter for Higher Education ważny do końca trwania programu, tj. do roku 2020.

Program ERASMUS pokrywa koszty kształcenia w formie wzajemnej wymiany między uczelniami i zgodnie z przyjętym ‘Learning Agreement’ oraz przyznaje studentowi stypendium ze środków Unii Europejskiej dofinansowujące pobyt. Koszty podróży i pobytu pokrywa student.Content Management Powered by CuteNews

© Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus na WA PK 2009-2017
odsłon od 21.10.2009