Aktualnosci

 Informacje biezace
 

 Rodzaje wyjazdów zagr.

 Erasmus
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Zasady wyjazdów zagr.

 Jakie rodzaje wyjazdów?
 Kto może wyjechać?
 Na jak długo?
 W ilu programach?
 Do jakich uczelni?
 Do jakich instytucji?
 

 Procedury wyjazdowe

 Kryteria kwalifikacji-studia
 Kryteria kwalifikacji-praktyki
 Terminarz ogólny-studia
 :: Terminarz ogólny-praktyki ::
 Procedury krok po kroku
 Lista uczelni partnerskich
 Formularze
 FAQ
 

 Incoming students

 News
 Week schedule
 Courses taught in English (list only)
 Courses offered in English (details)
 FAQ (en)
 Contact
 

 Kontakt/Contact

 Zespół/Team
 Sekcja Programu Erasmus PK
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Linki/Links

 Erasmus Student Network
 Program Erasmus w Polsce
 Program Erasmus na PK
 Politechnika Krakowska
 Wydział Architektury PK
 

 Szukaj na stronie

 TERMINARZ OGÓLNY na praktyki 28 Oct 2009; 21:26
TERMINARZ OGÓLNY na praktyki
Rekrutacja jest ogłaszana z początkiem sem. letniego każdego roku akademickiego i przebiega wg poniższego schematu:
• z początkiem marca prowadzona jest selekcja kandydatów na wyjazd na okres 2 miesiące (od roku 2014/15) – w terminie od lipca bieżącego roku do września roku następnego.
• do końca marca koordynator wydziałowy, w porozumieniu z prodziekanem (pełnomocnikiem dziekana) ds. studenckich, ogłasza listę studentów zakwalifikowanych do wyjazduContent Management Powered by CuteNews

© Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus na WA PK 2009-2017
odsłon od 21.10.2009