Aktualnosci

 Informacje biezace
 

 Rodzaje wyjazdów zagr.

 Erasmus
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Zasady wyjazdów zagr.

 Jakie rodzaje wyjazdów?
 Kto może wyjechać?
 Na jak długo?
 W ilu programach?
 Do jakich uczelni?
 Do jakich instytucji?
 

 Procedury wyjazdowe

 Kryteria kwalifikacji-studia
 Kryteria kwalifikacji-praktyki
 :: Terminarz ogólny-studia ::
 Terminarz ogólny-praktyki
 Procedury krok po kroku
 Lista uczelni partnerskich
 Formularze
 FAQ
 

 Incoming students

 News
 Week schedule
 Courses taught in English (list only)
 Courses offered in English (details)
 FAQ (en)
 Contact
 

 Kontakt/Contact

 Zespół/Team
 Sekcja Programu Erasmus PK
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Linki/Links

 Erasmus Student Network
 Program Erasmus w Polsce
 Program Erasmus na PK
 Politechnika Krakowska
 Wydział Architektury PK
 

 Szukaj na stronie

 TERMINARZ OGÓLNY na studia 28 Oct 2009; 21:24
TERMINARZ OGÓLNY na studia

• od około 1 marca do około 28 marca na wydziałach PK prowadzona jest selekcja kandydatów na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ na kolejny rok akademicki – semestry zimowy i letni. Dokładne harmonogramy kwalifikacji na poszczególnych wydziałach ogłaszane są przez koordynatorów.
• kwalifikacyjne egzaminy językowe odbywają się w ustalonych w danym roku terminach.
• do końca marca koordynator wydziałowy, w porozumieniu z prodziekanem (pełnomocnikiem dziekana) ds. studenckich, ogłasza listę studentów zakwalifikowanych do wyjazdu w semestrze zimowym i letnim kolejnego roku akademickiego.
• na początku maja odbywa się zebranie ze studentami wyjeżdżającymi na studia częściowe
• pobyt w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca bieżącego roku a 30 września następnegoContent Management Powered by CuteNews

© Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus na WA PK 2009-2017
odsłon od 21.10.2009