Aktualnosci

 Informacje biezace
 

 Rodzaje wyjazdów zagr.

 Erasmus
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Zasady wyjazdów zagr.

 Jakie rodzaje wyjazdów?
 Kto może wyjechać?
 Na jak długo?
 W ilu programach?
 Do jakich uczelni?
 Do jakich instytucji?
 

 Procedury wyjazdowe

 Kryteria kwalifikacji-studia
 :: Kryteria kwalifikacji-praktyki ::
 Terminarz ogólny-studia
 Terminarz ogólny-praktyki
 Procedury krok po kroku
 Lista uczelni partnerskich
 Formularze
 FAQ
 

 Incoming students

 News
 Week schedule
 Courses taught in English (list only)
 Courses offered in English (details)
 FAQ (en)
 Contact
 

 Kontakt/Contact

 Zespół/Team
 Sekcja Programu Erasmus PK
 Tennessee i pr. zamorskie
 

 Linki/Links

 Erasmus Student Network
 Program Erasmus w Polsce
 Program Erasmus na PK
 Politechnika Krakowska
 Wydział Architektury PK
 

 Szukaj na stronie

 KRYTERIA KWALIFIKACJI na praktyki Erasmus+ 28 Oct 2009; 21:23
KRYTERIA KWALIFIKACJI na praktyki Erasmus+

• wysoka średnia ocen oraz potwierdzona dobra znajomość języka wymaganego w instytucji przyjmującej na praktykę
• warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest zaliczony bez długów semestr poprzedni danego roku w chwili kwalifikacji oraz zaliczony bez długów semestr poprzedzający wyjazd w chwili wyjazdu
• w wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+, mogą brać udział również studenci określani jako recent graduates (osoby, które w ciągu 12-m-cy od złożenia egzaminu dyplomowego będą w stanie zrealizować swoją mobilność i które to osoby w ciągu kończonego cyklu studiów zrealizowały wyjazd w ramach Erasmusa nie dłuższy niż 10-cio miesięczny). Aby osoba wyjechała jako recent graduate musi zostać „zrekrutowana” na ostatnim roku studiów.Content Management Powered by CuteNews

© Wydziałowy Koordynator Programu LLP Erasmus na WA PK 2009-2017
odsłon od 21.10.2009